4734 Sayılı KİK Üçüncü Maddesinin (Y) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlandı 06.02.2019

Sayın Üyemiz,

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 4734 sayılı KİK üçüncü maddesinin (y) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar” resmi gazetede yayımlanmıştır ve ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com

Belge: 4734 sayılı KİK üçüncü maddesinin y bendi kapsamında yapılacak ihalelere…pdf (2.95 MB)