3081 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 14.10.2020

Sayın Üyemiz,

RG. 14.10.2020/31274

Kurum: Cumhurbaşkanlığı

Sınıflandırma: Cumhurbaşkanlığı Kararları

No: 3081

3081 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar EK te bilgilerinize sunarız

3081 4458 Sayılı Gümrük Kanun. Bazı Madde. UygulaN. Hakk.Kararda Değiş. Yapılm. Dair Karar RG14.10.2020_1.pdf (114 KB)