30 Yıldan Fazla Çalışan Memurların İkramiyeleri Ödenmeye Başlandı 22.03.2017

Ads%C4%B1z

18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 07/01/2015 tarihinden önce aylık bağlanan memurlara, 30 yılın üzerindeki ikramiyeye esas hizmetler karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesine imkan tanınmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27/01/2017 tarihinden önce yapılan başvurular da dikkate alınmak suretiyle, 17/3/2017 tarihine kadar Kurumumuza yapılan başvurular esas alınarak, yapılan çalışmalar kapsamında incelemesi sonuçlanan emeklilerimiz için tahakkuk ettirilen 30 yıl üzeri hizmetlerine ilişkin ikramiye ödemeleri, aylık almakta oldukları bankalardaki hesaplarına gönderilmiştir.

Emekli ve hak sahipleri, emekli ikramiyesi ödemelerini 21 Mart 2017 tarihinden itibaren ilgili banka şubelerindeki hesaplarından tahsil edebileceklerdir.
Başvurularına ilişkin inceleme süreci devam eden emekli ve hak sahiplerine, gerekli ödemenin yapılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda olan ve

-Açmış olduğu davanın hangi aşamada olduğu veya

-Sigortalı hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki,

gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere, inceleme sonuçlarına göre ödemeler yapılmaya devam edecektir. Başvuruda bulunmuş olanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kurumumuza yapılan başvurular kapsamında ödenecek emekli ikramiyesi tutarı, 6770 sayılı Kanun ile hükme bağlandığı üzere, emekli aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanmıştır. Emekli olduğu tarihte geçerli olan katsayılara göre 1 tam yıl için hak edilen emekli ikramiyesi tutarı ekli tabloda gösterilmiştir.

Ancak, her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının bir yıllık tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 Türk lirasının altında olamayacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Buna göre, 1994 yılı Mart ayı içerisinde emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne (7) tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70,77 TL (10,11 x 7) olmakla birlikte, her yılına ödenecek ikramiye 50 TL’den az olmayacağından emeklimize ödenecek ikramiye tutarı 350 TL olarak hesaplanmıştır.
Diğer taraftan, 2006 yılı Eylül ayında emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emeklimize ödenecek emekli ikramiyesi ise 7.317,17 TL (1.045,31 x 7) olacaktır.

İkramiye tutarının üst sınırı 7.500 olarak belirlenmiş olup, 7.500 Türk Lirası üzerindeki tutar ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 2018 yılı Mart ayı içerisinde ödenecektir.

Ödemeleri gönderilen emekli ve hak sahipleri, ödeme bilgileri ile ikramiyeye esas alınan hizmet bilgilerini e-devlet üzerinden öğrenebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI

EMEKLİ OLUNAN TARİHTEKİ EK GÖSTERGELER VE KATSAYILAR İTİBARİYLE BİR (1) TAM HİZMET YILI KARŞILIĞINDA ÖDENEBİLECEK AZAMİ EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARLARI *

(01.01.1995- 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI)

Belge: duyuru_20170322_52.pdf (202.7 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20170322_51