30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde 23-24-25-26 Nisan Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hakkında Genelge 21.04.2020

Sayın Üyemiz,

30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde 23-24-25-26 Nisan Tarihlerinde
Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması ile ilgili genelge aşağıdadır.

30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde 23-24-25-26 Nisan Tarihlerinde
Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması

21.04.2020

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile
mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderildi.

Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 İl ile Zonguldak il
sınırlarında 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan 24.00 saatleri arasında
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları
kısıtlanacak.

Bakanlığımız tarafından valiliklere gönderilen genelgede, Koronavirüs
salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşının toplum sağlığı ve kamu
düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği
belirtildi.

Alınan tedbirlerin, bulaşının yayılım hızının düşürülmesine olan
etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir
statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci
maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin
alınması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda;

 1. 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00
  arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir
  statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir,
  Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay,
  İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya,
  Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa,
  Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm
  vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

 2. Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar

a) Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az
düzeyde tutmak amacıyla;
a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma
kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı
ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri
08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.
a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020
Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00
saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve
üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu
ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak
şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market
ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve
bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve
bakkallar kapalı olacaktır.
b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve
26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya
unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan
bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu
işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
açık olacaktır.

23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı
çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar
günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis
şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının
olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020
Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis
şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve
satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner
klinikleri ve hayvan hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları,
gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa
Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her
50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası
karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere
belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde
kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri
kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının
marketleri açık olacaktır.),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet
yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri
ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat,
donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin
verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık
üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt,
kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu
malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin
yapıldığı tesisler,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler
dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede
konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile
madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı
içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve
şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma
alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre
içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün,
araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut
zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe
ve 24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri,

3- İstisna Kapsamında Olan Kişiler

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri,
İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,
c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel
güvenlik görevlileri dahil),
ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek
Birimlerinde görev alanlar, d) Cenaze defin işlemlerinde görevli
olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri
vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması
gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının
giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo
dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili
faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri
vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel
Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
h) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten
işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk
hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde
görevli olanlar,
ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan
kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları
(asgari sayıda olmak kaydıyla),
i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi,
işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini
yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü
ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,
k) Veteriner hekimler,
l) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis
hizmetinde görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma
bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim
duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli
olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı
ile teknik servis çalışanları,
p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim,
sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre
İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve
kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek
üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe
ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve
bakkallar ve 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak
üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-
meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal
kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde
kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması
esas olacak.

-Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince
geçerli olacak.

-Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla
görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen
belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

-Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların
başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma
temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle
için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı
yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu
oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her
dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu
şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri
ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve
24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar
aracılığı ile yapılacak. 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar
günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde
çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım
bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak
(Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).

-Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar”
başlığının (i) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan
Kişiler” başlığının § maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar,
İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 22.04.2020 Çarşamba günü saat
22:00’a kadar alınacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından
ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması,
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere
neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282
nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci madde kapsamında gerekli adli işlemler
başlatılacak.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Burak Biçer

Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

Tel: 0232 262 15 18

Faks: 0232 262 61 67

e-mail : egeder@egeder.org.tr