26 Ekim Hasta Hakları Günü

Geçmişten günümüze sağlık sektöründe yaşanan bazı sorunlar vardır. Bu sorunların temelinde hasta-sağlık çalışanı ilişkileri gelir. Sağlık çalışanlarını korumaya yönelik birçok kanun varken, hasta hakları bu konuda zayıf kalmıştır. Bundan 37 sene önce hasta haklarının belirlenip savunulduğu “Hasta Hakları Bildirgesi’nin” ilk temelleri atılmıştır. Bu haklar hastayı hekimin vicdanına bırakmak yerine, etik kurallar ile birlikte hasta haklarını koruma ve sağlıklı bir tedavi süreci geçirmesine yardımcı olma yolunda atılmış büyük bir adımdır.

Hasta hakları; hastalar için daha sağlıklı bir ortam ve sağlık çalışanlarının hastaya karşı görev ve sorumluluklarının bilinmesi için oluşturulmuş haklardır. İlk olarak 1981’de benimsenen bu haklar, Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Bildirge’nin kapsadığı maddeler genel olarak aşağıdaki gibidir;

 • Nitelikli tıbbi bakım hakkı

 • Seçim yapma özgürlüğü

 • Kendi kaderini belirleme hakkı

 • Bilinci kapalı hasta

 • Yasal ehliyeti olmayan hasta

 • Hastanın isteğine karşın yapılan girişimler

 • Bilgilendirilme hakkı

 • Gizlilik hakkı

 • Sağlık eğitimi hakkı

 • Onuruna ve özel yaşamına saygı talep etme hakkı

 • Dini destek alma hakkı

Belge: Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi (58.7 KB)