2021 ÜTSG-5 Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği İle Sınıfı Değişen Ürünler Hakkında Duyuru

image

Belge: 2021UTSG-5YeniTibbiCihazYonetmeligiIleSinifiDegisenUrunlerHakkindaDuyuru-imzali.pdf (1.2 MB)

Kaynak: https://uts.saglik.gov.tr/?cat=8