2019 Yılı Aralık Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Yıllık Değişim Oranı 31.01.2020

Sayın Üyemiz,

29.01.2020 tarih 31023 sayılı Resmi Gazete’de 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%7,36) arttırılarak güncellenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200129-6.htm

01.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak KİK eşik değerler ve parasal limitlere ait tebliğ ve karşılaştırmalı tablo ektedir.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımla.

M.Burak BİÇER
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: egeder@egeder.org.tr

Belge: ek karsilastirmalitablo (1).pdf (57.7 KB)

Belge: ek karsilastirmalitablo (2).pdf (199 KB)