2019/ÜTSG-04 Sayılı Tekil Takip Kapsamındaki Ürünlerin İç - Dış Barkodları Üzerinden Takip Edilebilmeleri Hakkında Duyuru 13.03.2019

image

Belge: iç dış barkod duyuru.pdf (498.9 KB)

Ek: iç-dış barkod excel şablonu.xlsx (11.8 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/2019-utsg-04-sayili-tekil-takip-kapsamindaki-urunlerin-ic-dis-barkodlari-uzerinden-takip-edilebilmeleri-hakkinda-duyuru-13032019153942