2017 Yılına Ait Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) Tutarları ile 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi Kapsamında Emekli, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların Maaşlarına Ait 2018 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesi 24.01.2018

Ads%C4%B1z

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesi gereğince; Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2017 yılına ait Ek Ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 25 Ocak 2018 tarihinde ödenecektir.

Bu kapsamda yer alan 57.790 kişiye yapılacak toplam ödeme 135.850.204,22 TL’dir. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (Erbaş, Er, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2.388,10 TL ile 4.342,00 TL arasında değişmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamında 264 kişiye yapılacak toplam 519.737,36 TL ek ödeme (Tütün İkramiyesi) tutarları T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ödenmek üzere gönderilmiş olup, ilgililerin anılan bankanın şubelerine müracaatları halinde ödeme yapılacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamında ek ödeme yapılacak 590 kişinin ek ödemeleri (Tütün İkramiyesi) ise 2018 Şubat ödeme döneminde aylıklarıyla birlikte ödenecektir.

Ayrıca 5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-© bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.174.344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 25 Ocak 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır.

Buna göre;

A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
• 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
• 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; Ocak ve Şubat ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
• 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,
B- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 377.295.849,74 TL’dir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Belge: Tütün İkramiyesi.pdf (341.5 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20180124_08