2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Ekleri Nelerdir?

Sözleşmeyle birlikte SGK’ya verilen eklerin detayını aşağıda belirtiyorum.

 • Satış merkezi sahibi veya ortakların imza sirküleri aslı (veya noterden onaylı)

 • Sorumlu müdürün imza sirküleri aslı (veya noterden onaylı)

 • Sorumlu müdürün il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmiş kimlik fotokopisi (noterden veya il sağlık müdürlüğünden onaylı)

 • Tıbbi cihaz sorumlu müdür çalışma belgesi fotokopisi (şube varsa, ayrıca şube içinde geçerli) (noterden veya il sağlık müdürlüğünden onaylı)

 • Satış merkezine ait ruhsat fotokopisi (şube varsa, ayrıca şube içinde geçerli) (noterden veya il sağlık müdürlüğünden onaylı)

 • Personel çalışma belgesinin fotokopisi (şube varsa, ayrıca şube içinde geçerli) (noterden veya il sağlık müdürlüğünden onaylı)

 • Şirketin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (noterden onaylı)

 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde belirtmiyorsa güncel ortaklık durumunu gösteren belge aslı (veya noterden onaylı)

 • Satış merkezi sahibi veya ortaklarına ait adli sicil kaydını gösterir belge (e-devletten alınacak)

 • Sorumlu müdüre ait adli sicil kaydını gösterir belge (e-devletten alınacak)

 • Satış merkezi sahibi veya ortakları ve sorumlu müdürün imzaladığı ve kaşelediği sözleşme ekinde yer alan taahhütlerin aslı

 • 355.50 TL “GSS Sözleşme Ücreti” ödeme dekontu 2 adet nüshası

Sözleşmeyi tamamlamak için SGK’ya gitmeden önce yetkililerle görüşüp hangi evrakları istiyorlar öğrenmenizi tavsiye ederim. Ortak sayısına göre kaç adet sözleşme dosyası olacağı değişiyor. Ayrıca sözleşmeleri kırmızı telli dosyalarda istiyorlar.

Sorunuz olursa bu başlık altından sorabilirsiniz.

İstenen kırmızı telli dosya örneği:

Sözleşmede yer alan eklerden “Ek-6 Merkez Tarafından Beyan Edilen Alan Bilgisi” bölümünde tüm alanların işaretlemesi gerekiyor. Çünkü bazı medikal ürünler farklı alanlarda yer alıyor. O nedenle tüm ürünler için SGK’dan ödeme alabilmek için hepsini işaretlemekte fayda var.