2006/4 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Değişikliği Hakkında 27.12.2018

Sayın Üyemiz,

2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde 15/11/2018 tarihi itibariyle değişiklik gerçekleştirilmiş olup, yapılan düzenlemeleri içeren Genelge’ye ulaşmak için lütfen tıklayınız. (651 KB)

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Oğuz Taşkın

Adres: Atatürk Cad. No: 382 Alsancak İzmir
Telefon: +90.232.488 60 00
Faks: +90.232.488 61 00
E-posta: eib@egebirlik.org.tr

Belge: 2006-4SayiliTebligeiliskinUygulamaUsulveEsaslari.pdf (651 KB)