100 Litre İnkübatör Elektro-mag M 5040 BPS Teknik Şartnamesi

Teknik Şartnamesi

ST01416 100 Litre İnkübatör Elektro-mag M 5040 BPS

100 Litre İnkübatör Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacak ve iki kişi tarafından taşınabilecektir.

 2. Kuru hava sıcaklığı ile temin edilebilen kuluçka sıcaklıklarını temin etmekte kullanılabilecektir.

 3. Cihazın dış yüzeyi elektrostatik fırın boyalı çelik, dış yüzeylerin iç kısımları da paslanmaya karşı korunmuş olacaktır.

 4. Kullanılabilir hacmi 100 lt. ( genişlik x yükseklik x derinlik sıralamasına göre ) ve 50 x 50 x 40 ( ± 2 ) cm. iç ölçülerinde, 79 x 69 x 53 ( ± 2 ) cm. dış ölçülerinde olacaktır.

 5. Hacmi çevreleyen yüzeyler paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.

 6. Hacim içerisinde yüksekliği 4 cm. ( ± 1 ) kademeler ile ayarlanabilen, paslanmaya karşı korunmuş tabii hava sirkülasyonunu engellemeyen 2/3’ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen en az iki adet rafı olacaktır.

 7. Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.

 8. Dıştaki metal kapıdan başka içerideki örneği gözetlemeye imkan veren ısıya dayanıklı cam kapısı olacak ve kapıların açılması rafların dışarıya çıkarılmasına engel olmayacaktır.

 9. Dört ayak temaslı ve ayarlanabilir ayak sistemli olacaktır.

 10. Taze hava tabii sirkülasyonu cihaz tavanında bulunan ayar kapakçığı ile manuel olarak ayarlanabilir olacaktır.

 11. Isıtıcılar kullanılabilir hacmin dış yüzeylerinde olacak, hacim içerisinde ısıtıcı olmayacaktır.

 12. Işıklı aç kapa düğmesi ve çektiği akım değerinin % 20’sini geçmeyen değerde sigortası olacaktır.

 13. Kullanılır hacmin sıcaklık ayarını yapacak termostatın hissedicisi,hacmin içinde olacaktır.

 14. Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olacaktır.

 15. Cihaz PID mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacaktır.

 16. Cihazda setpoint ( istenen sıcaklık değeri ) özelliği olmalı ve böylece ayarlanan sıcaklığa gelmeden istenilen çalışma süresi başlamamalıdır.

 17. Cihaz ortam sıcaklığının 5°C üzeri ile 99,9ºC arasında inkübasyon sıcaklıklarında çalışabilecek ve çalışma sıcaklıklarında hassasiyeti ( ± ) 0.1ºC’den fazla olmayacaktır.

 18. Termostatın çalışma ve ayar hassasiyeti ( ± ) 0.1ºC olacak ve termostat elektronik, göstergesi ise rakamsal olacaktır.

 19. Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı manuel olarak ayarlanabilen sıvı genleşmeli bir emniyet termostatı bulunacaktır.

 20. Emniyet termostatı 30 - 110ºC arasında ayarlanabilir olacaktır.

 21. Cihazda aşırı sıcaklık yükselmesini önlemek için sıcaklık koruma sistemi olacak ve sıcaklık aşıldığında sesli ikaz verecektir.

 22. Hacmin sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve (±) 0.1ºC hassasiyetle okunur tipte olacaktır.

 23. Isıtmanın yapıldığını belirleyen ikaz ışığı olacaktır.

 24. Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR ( solid state relay ) tipte olacaktır.

 25. Cihaz istenilen sabit sıcaklık işlemine programlandıktan sonra çalışma halindeyken elektriğin kesilip gelmesi hallerinde ayarlanan alarm limitleri içinde ise çalışmaya devam edecek, ayarlanan limitler dışında ise işlemi durduracak ve elektriğin kesildiğini sinyal ile belirtecektir. Kullanıcıdan işleme devam etme yada işlemi bitirme konusunda onay isteyecektir.

 26. Yapılan programı 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir.

 27. Cihazda 1 – 99 saat 59 dakika arasında 1’er dakika kademlerle ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Zamanlayıcı ayarlanan zamanın geriye doğru sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sinyal verecektir.

 28. En büyük kuluçka sıcaklığına erişmesi 1 saatten fazla sürede olamayacaktır.

 29. Cihazın ısı yalıtımı cam elyafı ile yapılmış olacak, elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olacaktır.

 30. Cihaz 220 V.- 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacak, 750 W.’tan fazla güç çekmeyecektir.

 31. Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak, topraklı fiş pres baskılı olarak imal edilecek ve TS 40’a uygun olacaktır.

 32. Cihazla birlikte nasıl kullanılacağını, teknik ölçülerini, elektrik devre şemalarını içeren kullanma kılavuzu verilecek ve bu kılavuz Türkçe yazılmış olacaktır.

 33. Cihaz nakliyeye uygun, hava yastıklı naylon ile sarılmış olarak dayanıklı karton kutu içinde ambalajlı olacaktır.

 34. Cihazın üzerinde sökülmeyecek ve silinmeyecek şekilde takılmış olan etiket üzerinde bulunan seri numaralarına göre garanti verilecektir. Ayrıca bu garanti sözleşmesi ile ücreti mukabilinde 5 yıllık bakım, servis ve yedek parça temini de garanti edilecektir.

 35. Cihaz tıbbi cihazları ilgilendiren Ek II Bölüm 3 Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC gereklerini yerine getirerek CE işareti taşıyacaktır.

 36. Cihaz Tam Kalite Güvence Sistemi Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93 / 42 AT Ek-II Bölüm 3 gereksinimlerine uygun olmalıdır.

 37. Üretici firma EN ISO 9001: 2008 standardına uygun olarak ISO 13485:2013 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında imalat yapmalıdır.