Kamu Kurumları


Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 Sürümü Yayınlandı 03.12.2018 [ÜTS] (1)
İl Sağlık Müdürlükleri̇ni̇n Di̇kkati̇ne 25.02.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
TİTCK Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere Destek Veren Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri İçin Duyuru 2018/214 6.11.2018 [TİTCK] (1)
TİTCK Tarafından Brexit'e İlişkin Duyuru 2019/62 19.03.2019 [TİTCK] (1)
Ürün Takip Sistemi UTS-v7.21.0 Sürümü Yayınlandı 01.03.2019 [ÜTS] (1)
Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 Sürümü Yayınlandı 10.01.2019 [ÜTS] (1)
Brexit’e İlişkin Duyuru 18.03.2019 [TİTCK] (1)
Https://ebs.titck.gov.tr Adresinden 2017 Yılı İçerisinde İşlem Takip No ve Referans Numarası 27.12.2017 [TİTCK] (1)
TİTCK Risk Strateji Belgesi 21.02.2019 [TİTCK] (1)
TİTCK ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Arasında İşbirliği [TİTCK] (1)
Gümrük Kanunu Taslağı Görüş Ve Önerileriniz Hakkında 04.02.2019 [TOBB] (1)
Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsüli̇n Kalem İğne Uçlarının ÜTS Teki̇l Taki̇p Süreçleri̇ 2019/74 03.04.2019 [TİTCK] (1)
Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında 2018/227 20.11.2018 [TOBB] (1)
Ticaret Bakanlığı Fiyat Artış Aldatıcı Ticari Uygulamalar Hakkında 2018/226 20.11.2018 [TOBB] (1)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Hakkında 20.11.2018 [TOBB] (1)
E-İhale Uygulamaları Hakkında 15.01.2019 [TOBB] (1)
Sektörel Beceri Seti Ölçeği Anket Yazısı 2019/76 04.04.2019 [TOBB] (1)
Kamu İhale Görüş Talebi [TOBB] (1)
Gece 00:00'a Kadar Beklemeye Son [Sağlık Bakanlığı] (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/14 03.04.2019 [SGK] (1)
Erişkinler İçin Engellilik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliklerin Uygulanması Konulu 2019/06 Sayılı Genelge 02.04.2019 [SGK] (1)
Kurumumuzun Ocak 2019 Mali Tabloları 03.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Kurumumuzun Şubat 2019 Mali Tabloları 03.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
5510 Sayılı Kanunun 4/1-(C) Bendi Kapsamındaki Sigortalıların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanırken Talep Edilen Belgeler 02.04.2019 [SGK] (1)
Hizmet Takip Programı’nda (HİTAP) Yer Alan Hizmet Belgesinin e-Devlet Üzerinden Görüntülenmesi 02.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Şeker Ölçüm Çubukları Ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının ÜTS Tekil Takip Süreçleri İle İlgili Duyuru 02.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Teknik Dil Tercümanı İstihdamı Duyurusu 01.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Makam Onayı ve Kursiyer Listesi Duyurusu 02.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Özellikli Hizmetler Dinamik Veri Giriş Platformu 2019 Yılı (Ocak,Şubat,Mart) Veri Girişi Hakkında 02.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler Hakkında 01.04.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)