Kamu Kurumları


Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ürün Takip Sistemi UTS-v7.0.0 Sürümü Yayınlandı 24.04.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Beşeri̇ Tıbbi̇ Ürünleri̇n Ambalaj Bi̇lgi̇leri̇, Kullanma Tali̇matı Ve Taki̇bi̇ Yönetmeli̇ği̇ 25.04.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Hakkında Önemli Duyuru 11.08.2017 [SGK] (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 27.03.2018 [SGK] (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 19.01.2018 [SGK] (1)
Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete Ve Rapor Uygulaması Hakkında 02.05.2018 [SGK] (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme 19.01.2018 [SGK] (1)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 20.04.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Süreçlerinde Görevlendirilmek Üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığına Personel Alımı Hakkında 05.01.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 02.01.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu 29.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2018 Yılı Diyaliz Merkezleri Planlaması Hakkında Duyuru 08.01.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 11.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Hakkında Duyuru 23.12.2016 [SGK] (1)
AB Projesi Kapsamında “Göçmen Sağlığı Merkezleri İçin Mobilya, Tıbbi Ekipman, Cihaz Ve Sarf Malzeme Alımı” İhalesine Çıkılmıştır 06.04.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 11.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Resertifiksyon Duyurusu 01.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 01.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 30.11.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 28.11.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 23.11.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Ankara EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 13.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 24.11.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 11.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 21.02.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyaliz Eğitim Duyurusu 12.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Ankara Numune EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 20.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Ankara Numune EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 20.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu 28.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)