Kamu Kurumları   SGK


Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu ve Sözlü Sınav Duyurusu 28.03.2018 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/13 28.03.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşeron Personeli Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 28.03.2018 (1)
Sözleşmeli Programcı (657 s.k. 4-b md.) Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru 07.04.2011 (1)
SGK ile T.C. Ziraat Bankası Arasında İmzalanan Prim Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Kredi İşbirliği Protokolü Hakkında Açıklama 27.03.2011 (1)
Tevkifata İstinaden Tescil 14.04.2011 (1)
4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması 22.03.2018 (1)
SGK E-Fatura Geçişi Hakkında Duyuru (1)
SGK MEDULA Online Tıbbi Malzeme Sorgulama (1)
Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru 54 14.07.2017 (1)
SGK Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılmaya Hak Kazananların Listesi 26.02.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.03.2017 (1)
Kamu İşyerleri İçin 2018/Ocak Ayı Belgelerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru 02.03.2018 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/10 07.03.2018 (1)
2018 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Hakkında Duyuru 07.03.2018 (1)
Mor Ve Turuncu Reçeteler İle İlgili Duyuru 05.03.2018 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/9 28.02.2018 (1)
2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu 28.02.2018 (1)
Sözleşmeli Programcı (657 s.k. 4-b md.) Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru 07.04.2011 (1)
Tıbbi Uygunluk Aranacak Tıbbi Malzemeler (SUT EK-3/C-1) (1)
Basın Açıklaması 08.04.2014 (1)
SGK Tarafından Bedeli Karşılanmayan Tıbbi Ürünler (1)
Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) Göre Teşhis Kısaltmaları Listesi (SUT EK-4/Ç) (1)
Ayakta Tedavide Hekim Ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi (SUT EK-1/A) (1)
Tıbbi Cihaz/Sarf Malzeme Şahıs Ödemelerinde İstenecek İncelemeye Esas Belgeler (1)
2013 Yılı Performans Programı Olur Yazısı 09.04.2013 (1)
Evde Çocuk Bakımı Projesi Yerel Destek Ekibi Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı İlanı 14.04.2015 (1)
''SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi'' Konulu Basın Açıklaması 09.03.2018 (1)
Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru-42 07.04.2017 (1)
Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru 38 06.04.2017 (1)