Kamu Kurumları   SGK


Harp ve Vazife Mamullerine Yapılacak 2018 Yılı Ek Ödemeleri 28.01.2019 (1)
2018/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında 25.01.2019 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/4 23.01.2019 (1)
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) (1)
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri ile Bu Merkezlerden Eğitim Alacak Kişilerin Dikkatine 22.01.2019 (1)
SGK MEDULA Tıbbi Cihaz E-Reçete, E-Rapor Web Servi̇sleri̇ Kılavuzu (1)
Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Duyuru 18.01.2019 (1)
Danıştay Kararı Hakkında Duyuru 08.01.2019 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/2 09.01.2019 (1)
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Duyuru 11.01.2019 (1)
2828 Sayılı Kanunu Gereği Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru 07.01.2019 (1)
Kalça Artroplastisi Kayıt Formu 08.01.2019 (1)
2018/2.Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 14.01.2019 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru 09.01.2019 (1)
Sosyal Güvenli̇k Kurumu 2019 Yılı Sözleşmeleri̇ İle İlgi̇li̇ Müesseseleri̇n ve Satış Merkezleri̇ni̇n Di̇kkati̇ne 09.01.2019 (1)
SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tarafından Sağlık Hizmet Sunucularına Dair Yayımladığı Duyuru Hakkında 09.01.2019 (1)
SUT Değişiklik Tebliği ve SGK Fiyatlandırma Komisyonu Kararları Yayımlandı 30639 28.12.2018 (1)
2019 SGK Yıllık Aidat Ödemeleri & SUT Kodu Sildirme Talepleri 2018/252 18.12.2018 (1)
Tıbbi̇ Malzeme Li̇steleri̇ Ek-3E-1 Li̇stesi̇ 102765 Sut Koduna Eşleşti̇rmesi̇ Yapılmış Olan Xli̇f ürünleri̇ İle İlgi̇li̇ önemli̇ Duyuru 2018/217 09.11.2018 (1)
Medula Üzerinden Satılacak ve Satılmayacak Medikal Ürünlerin Listesi (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/21 23.05.2018 (1)
2017/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 23.05.2018 (1)
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Hakkında Önemli Duyuru 11.08.2017 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 27.03.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 19.01.2018 (1)
Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete Ve Rapor Uygulaması Hakkında 02.05.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme 19.01.2018 (1)
2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Hakkında Duyuru 23.12.2016 (1)
E-Reçete Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 26.06.2012 (1)
E-Reçete Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 13.07.2012 (1)