Kamu Kurumları   SGK


SGK kategorisi hakkında (1)
Tıbbi̇ Malzeme Li̇steleri̇ Ek-3E-1 Li̇stesi̇ 102765 Sut Koduna Eşleşti̇rmesi̇ Yapılmış Olan Xli̇f ürünleri̇ İle İlgi̇li̇ önemli̇ Duyuru 2018/217 09.11.2018 (1)
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) (1)
Medula Üzerinden Satılacak ve Satılmayacak Medikal Ürünlerin Listesi (1)
SGK MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/21 23.05.2018 (1)
2017/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 23.05.2018 (1)
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Hakkında Önemli Duyuru 11.08.2017 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 27.03.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 19.01.2018 (1)
Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete Ve Rapor Uygulaması Hakkında 02.05.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme 19.01.2018 (1)
2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Hakkında Duyuru 23.12.2016 (1)
E-Reçete Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 26.06.2012 (1)
E-Reçete Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 13.07.2012 (1)
Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru 27.03.2018 (1)
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Teşkilatına Yerleştirilen Adayların Atamalarına İlişkin Duyuru 23.03.2018 (1)
Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru 27.03.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu ve Sözlü Sınav Duyurusu 28.03.2018 (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/13 28.03.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşeron Personeli Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 28.03.2018 (1)
Sözleşmeli Programcı (657 s.k. 4-b md.) Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru 07.04.2011 (1)
SGK ile T.C. Ziraat Bankası Arasında İmzalanan Prim Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Kredi İşbirliği Protokolü Hakkında Açıklama 27.03.2011 (1)
Tevkifata İstinaden Tescil 14.04.2011 (1)
4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması 22.03.2018 (1)
SGK E-Fatura Geçişi Hakkında Duyuru (1)
SGK MEDULA Online Tıbbi Malzeme Sorgulama (1)
Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru 54 14.07.2017 (1)
SGK Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılmaya Hak Kazananların Listesi 26.02.2018 (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.03.2017 (1)