Kamu Kurumları   Sağlık Bakanlığı


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 28.11.2017 (1)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 23.11.2017 (1)
SBÜ Ankara EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 13.12.2017 (1)
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 24.11.2017 (1)
SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 11.12.2017 (1)
SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 21.02.2018 (1)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyaliz Eğitim Duyurusu 12.12.2017 (1)
SBÜ Ankara Numune EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 20.12.2017 (1)
SBÜ Ankara Numune EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 20.12.2017 (1)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu 28.12.2017 (1)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 29.12.2017 (1)
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu 03.01.2018 (1)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 04.01.2018 (1)
S.B.Ü. İzmir Tepecik E.A.H. (Pediatrik) Diyaliz Eğitim Programı Hk. Duyuru 08.01.2018 (1)
SİP faaliyetleri kapsamında Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Röntgen, Ultrasonografi ve Hasta Başı Monitör cihazları ile Aşı konusunda ülkemizde faaliyetleri bulunduğu tespit edilen kurum/kuruluş isimleri 10.01.2018 (1)
AB Projesi kapsamında “Sonuç Karşılığı Onaylı Laboratuvar Testi Alımı” ihalesine çıkılmıştır. 19.01.2018 (1)
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Pogramı Duyurusu Hk. 15.01.2018 (1)
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı Duyurusu Hk. 15.01.2018 (1)
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı Duyurusu 10.01.2018 (1)
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezi Program Duyurusu 10.01.2018 (1)
Erzurum Atatürk Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu 16.01.2018 (1)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uuygulama ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu Hk. 17.01.2018 (1)
AB Projesi kapsamında “Göçmen Sağlığı Merkezleri için Mobilya, Tıbbi Ekipman, Cihaz ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesine çıkılmıştır 14.02.2018 (1)
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Duyurusu Hk. 18.01.2018 (1)
Ankara Atatürk EAH Diyaliz Eğitim 2018 Programı Duyurusu 01.02.2018 (1)
Aydın Adnan Menderes Ünv. Diyaliz Eğitim Duyurusu Hk. 18.01.2018 (1)
Ankara Atatürk EAH Diyaliz Resertifikasyon 2018 Programı Duyurusu 22.01.2018 (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dyaliz Eğitim Duyurusu 26.01.2018 (1)
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Resertifikasyon Sınav Duyurusu 31.01.2018 (1)
Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Eğitim Merkezi Programı Duyurusu 31.01.2018 (1)