Kamu Kurumları   Sağlık Bakanlığı


Sağlık Bakanlığı kategorisi hakkında (1)
2019/KK-5 Sayılı Tıbbi Cihaz Firma Unvan ve Adres Bilgilerinin EBS ve ÜTS’de Güncellenmesi Hakkında Duyuru 20.03.2019 (1)
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'a ek madde 1 ilave edilerek kamu kurumu niteliğinde Optisyen-Gözlükçüler Odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu 17/3/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir 19.03.2019 (1)
Sağlık Bakanlığında Döner Sermaye Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir 19.03.2019 (1)
Döner Sermaye Muhasebe Birimleri kurulmasına ilişkin Makam Onayı yürürlüğe girmiştir 19.03.2019 (1)
AB Projesi kapsamında “2 Basamak Sağlık Tesisleri için Tıbbi Cihaz Alımı–Tekrar” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Medical Equipment for. the Secondary Healthcare Premises – Relaunch’’ CN and TD are published in the scope of EU Project. 18.03.2019 (1)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Duyurusu 19.03.2019 (1)
Sağlık Bakanı, Konya’da Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sorularını Yanıtladı 15.03.2019 (1)
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 18.03.2019 (1)
AB Projesi kapsamında “Aşı Alımı” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Vaccine” CN and TD are published in the scope of EU Project. 14.03.2019 (1)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 13.03.2019 (1)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 13.03.2019 (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2019 Diyaliz Eğitim Programı 13.03.20191 (1)
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ÇÖZGER) 13.03.2019 (1)
2019/ÜTSG-04 Sayılı Tekil Takip Kapsamındaki Ürünlerin İç - Dış Barkodları Üzerinden Takip Edilebilmeleri Hakkında Duyuru 13.03.2019 (1)
7-10 Nisan 2019 Bangladeş - Türkiye Sağlık İş Formu Hakkında Duyuru 13.03.2019 (1)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 12.03.2019 (1)
Tıbbi̇ Ci̇haz Tekni̇k Servi̇s Sağlayıcılarının Ve İlgi̇li̇ Tekni̇k Personeli̇n Kaydına İli̇şki̇n 2019/1 Sayılı Genelge Hükümleri̇ni̇n Uygulanmasına İli̇şki̇n Kılavuz (1)
"2019/KK-1 Sayılı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihazlara Ait Belge Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru" Duyurusunda Yer Alan Bazı Hükümlere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Duyuru 2019/56 11.03.2019 (1)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 08.03.2019 (1)
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 11.03.2019 (1)
Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 11.03.2019 (1)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Semiha Kibar Hastanesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 11.03.2019 (1)
İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 07.03.2019 (1)
Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz 07.03.2019 (1)
Tüm Resmi Kurum Ve Firmaların Dikkatine 07.03.2019 (1)
Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine (Etik Kurul Listeleri Hakkında) 08.03.2019 (1)
DMO Toplantısı 01.03.2019 (1)
Sağlık Bakanlığı 2019 Bütçe Sunumu (1)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 06.03.2019 (1)