Kamu Kurumları   Sağlık Bakanlığı


Konu Cevaplar Aktivite
Sağlık Bakanlığı Kategorisi Hakkında 1 Şubat 8, 2017
Tıbbi Cihaz Ürün Kayıtlarında Etiket Bilgisi Hakkında Duyuru 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Samsun Özel Medibafra Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 16.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018 Yayınlanmıştır 21.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Ruhsat Sahibi Firmaların Dikkatine 17.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 20.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavını Kazanıp Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine 20.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Kurumumuz İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları Ve E Rapor Hakkında Duyuru 17.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 13.01.2020 1 Ocak 14, 2020
Firmaların Dikkatine 08.01.2020 1 Ocak 14, 2020
2019 Ekpss/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuz Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler Ve Atama İle İlgili Duyuru 10.01.2020 1 Ocak 14, 2020
Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ek-7 1 Ocak 14, 2020
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Eş Durumu Ve Atamalara İlişkin Duyuru 14.01.2020 1 Ocak 14, 2020
Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 03.01.2020 1 Ocak 8, 2020
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Araştırma ve Uygulama Merkezi (SANERC) Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 06.01.2020 1 Ocak 8, 2020
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı IV. Dönem (Ekim, Kasım, Aralık) Harcama Veri Girişi 06.01.2020 1 Ocak 8, 2020
Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 08.01.2020 1 Ocak 8, 2020
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 06.01.2020 1 Ocak 8, 2020
Düzeltilmiş İlan Metni " Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezi - Hastane Eczacılığı Eğitimi Donanımı – Ankara" Alımı İhalesi 06.01.2020 1 Ocak 8, 2020
GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler Hakkında 08.01.2020 1 Ocak 8, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 31.12.2019 1 Ocak 8, 2020
Firmaların Dikkatine 31.12.2019 1 Ocak 8, 2020
Pregabalin Maddesini İthal Edecek Firmaların Dikkatine 02.01.2020 1 Ocak 8, 2020
Kozmetik Firmalarının Dikkatine 07.01.2020 1 Ocak 8, 2020
08/10/2017 Tarihinde Yapılan Unvan Değişikliği Sınavının Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları 11.10.2017 1 Şubat 17, 2018
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 27.12.2019 1 Aralık 31, 2019
Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi 30.12.2019 1 Aralık 31, 2019