Kamu Kurumları


Destekler ve Teşvikler KİK SGK SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili paylaşımları bu kategoride yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı Bu kategoride Sağlık Bakanlığı’yla ilgili duyuruları ve bilgileri paylaşacağız.
Kamu Kurumları kategorisi hakkında [Kamu Kurumları] (1)
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge 30.07.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Türkiye'de Üretilen Veya İthal Edilen Tüm Tıbbi Cihazların Ve Kozmetik Ürünlerin Takibi [Sağlık Bakanlığı] (1)
Sağlık Bakanlığı “I. Acil Ambulans Hizmetleri Çalıştayı” Düzenliyor [Sağlık Bakanlığı] (1)
MHRS Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi [Sağlık Bakanlığı] (1)
SGK MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu [SGK] (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/21 23.05.2018 [SGK] (1)
2017/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 23.05.2018 [SGK] (1)
ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Eğitim Kılavuzları [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Hata Kodları [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ürün Takip Sistemi UTS-v7.0.0 Sürümü Yayınlandı 24.04.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Beşeri̇ Tıbbi̇ Ürünleri̇n Ambalaj Bi̇lgi̇leri̇, Kullanma Tali̇matı Ve Taki̇bi̇ Yönetmeli̇ği̇ 25.04.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Hakkında Önemli Duyuru 11.08.2017 [SGK] (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 27.03.2018 [SGK] (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 19.01.2018 [SGK] (1)
Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete Ve Rapor Uygulaması Hakkında 02.05.2018 [SGK] (1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme 19.01.2018 [SGK] (1)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 20.04.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Süreçlerinde Görevlendirilmek Üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığına Personel Alımı Hakkında 05.01.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 02.01.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu 29.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2018 Yılı Diyaliz Merkezleri Planlaması Hakkında Duyuru 08.01.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 11.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Hakkında Duyuru 23.12.2016 [SGK] (1)
AB Projesi Kapsamında “Göçmen Sağlığı Merkezleri İçin Mobilya, Tıbbi Ekipman, Cihaz Ve Sarf Malzeme Alımı” İhalesine Çıkılmıştır 06.04.2018 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu 11.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Resertifiksyon Duyurusu 01.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Eğitim Duyurusu 01.12.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu 30.11.2017 [Sağlık Bakanlığı] (1)