Kamu Kurumları


KİK KİK (Kamu İhale Kurumu) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır. TSE Sağlık Market Sağlık Market Uygulaması Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından hayata geçirilen bir uygulamadır. SGK SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili konular ve duyurular bu kategoride yer almaktadır. ÜTS Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir. Bu kategoride ÜTS tarafından paylaşılan son duyurular yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Bu kategoride Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son duyurular yer almaktadır. TOBB TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır. TİTCK TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır. Destekler ve Teşvikler Devlet tarafından tıbbi cihazlara, medikal firmalara, eczanelere vb. kuruluşlara sağlanan devlet destekleri, istihdam ve teşviklerin duyurusu bu kategoride yer almaktadır.
Konu Cevaplar Aktivite
Kamu Kurumları kategorisi hakkında 1 Şubat 9, 2017
Ürün Takip Sistemi UTS-v8.2.0 Sürümü Yayınlandı 22.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
Yazılım Memnuniyet Anketi 27.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
AB Projesi kapsamında “2. Basamak Sağlık Tesisleri için Tıbbi Cihaz Alımı - 2” ihalesi yayınlanmıştır. 22.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
AB Projesi kapsamında “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Medikal Ekipmanlar, Bilişim Teknolojileri Ekipmanları ve Elektrikli Aletler Alımı” ihalesi yayınlanmıştır. 27.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
Tüm Firmaların Dikkatine 20.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
İlaç Geri Çekme 07.01.2020 1 Ocak 8, 2020
İlaç Geri Çekme 20.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine 22.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 27.05.2020 1 Mayıs 28, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/21 20.05.2020
SGK
1 Mayıs 28, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/22 27.05.2020
SGK
1 Mayıs 28, 2020
TİTCK Biyosidal Ürünlere Yönelik Geçici Ruhsat Hakkında Duyuru 24.03.2020 1 Mart 25, 2020
AB Projesi kapsamında “Acil Sağlık Hizmetleri İçin Ambulans Temini” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Ambulances for Emergency Health Services” CN and TD are published in the scope of EU Project. 12.05.2020 1 Mayıs 19, 2020
Birlikte Kullanım Yönetmeliği ve Birlikte Kullanım Protokolü Yayımlandı 13.05.220 1 Mayıs 19, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 13.05.2020 1 Mayıs 19, 2020
Biyosidal Firmaların Dikkatine 15.05.2020 1 Mayıs 19, 2020
Biyosidal Firmalarının Dikkatine 03.04.2020 1 Mayıs 4, 2020
Biyosidal Firmalarının Dikkatine 20.04.2020 1 Nisan 21, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/20 13.05.2020
SGK
1 Mayıs 19, 2020
İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 15.05.2020
SGK
1 Mayıs 19, 2020
04 NİSAN 2020 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.05.2020
SGK
1 Mayıs 19, 2020
09 NİSAN 2020 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.05.2020
SGK
1 Mayıs 19, 2020
09 MAYIS 2020 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.05.2020
SGK
1 Mayıs 19, 2020
9 MAYIS 2020 SUT Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT 15.05.2020
SGK
1 Mayıs 19, 2020
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
TSE
1 Nisan 7, 2020
Türk Standardları'nın 2018 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi
TSE
1 Aralık 1, 2018
Tekrar Kullanılabilir Koruyucu Yüz Maskeleri TSE K 599 Belgelendirme Kriteri 2020 Mayıs
TSE
1 Mayıs 13, 2020
Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekleme İşlemi Hakkında Duyuru 06.05.2020 1 Mayıs 12, 2020
İlaç Firmalarının Dikkatine 06.05.2020 1 Mayıs 12, 2020