Kamu Kurumları


Destekler ve Teşvikler SGK SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili paylaşımları bu kategoride yapıyoruz. KİK Sağlık Bakanlığı Bu kategoride Sağlık Bakanlığı’yla ilgili duyuruları ve bilgileri paylaşacağız.
Kamu Kurumları kategorisi hakkında [Kamu Kurumları] (1)
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu 18.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
22-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Yerinde Değerlendirilmesi Yapılacak Sağlık Tesisleri 17.01.2019 [Kamu Kurumları] (1)
Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Duyuru 18.01.2019 [SGK] (1)
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu 18.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2019/KK-1 Sayılı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru 17.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2019/KK-2 Sayılı Tekil Takip Kapsamındaki Ürünlerin Bağlı Olduğu Belgeler İle İlgili Belge Süre Uzatımı Taahhütleri Hakkında Duyuru 17.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
AB Projesi Kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için, Medikal ve BT Ekipmanları, Mobilya ve Sarf Malzemeleri Alımı İlgi Bildirimine Davet 16.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Tıbbi Sarf Malzeme İhale Duyurusu 16.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2019/KK-1 Sayılı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru 16.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2019 Yılı Fiyat Tarifesi Hakkında 11.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2019-ÜTSG-02 Sayılı ÜTS Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır 16.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2019/ÜTSG-02 Sayılı Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru 16.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
AB Projesi kapsamında “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için, Medikal ve BT ekipmanları, Mobilya ve Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesi ön duyurusu yayınlanmıştır 15.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
AB Projesi kapsamında “Medikal ve Diş Ekipmanları, Cihazları Sarf Malzemeleri ve BT Ekipmanları” ihalesi ön duyurusu yayınlanmıştır. 15.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
6 Bin 409 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı 16.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2019-ÜTSG-02 Sayılı ÜTS Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru 15.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Onuncu Kalkınma Planı Hakkında Değerlendirme Raporu Hakkında 2014-2018 [Kamu Kurumları] (1)
E-İhale Uygulamaları Hakkında 15.01.2019 [Kamu Kurumları] (1)
Danıştay Kararı Hakkında Duyuru 08.01.2019 [SGK] (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/2 09.01.2019 [SGK] (1)
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Duyuru 11.01.2019 [SGK] (1)
2828 Sayılı Kanunu Gereği Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru 07.01.2019 [SGK] (1)
Kalça Artroplastisi Kayıt Formu 08.01.2019 [SGK] (1)
2018/2.Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 14.01.2019 [SGK] (1)
ÖNCELİKLİ HASTALAR UYGULAMASI [Sağlık Bakanlığı] (1)
14-18 Ocak 2019 Tarihleri arasında Yerinde Değerlendirilmesi Gerçekleştirilecek Sağlık Tesisleri 10.01.019 [Kamu Kurumları] (1)
Sağlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Konu Başlıklarına İlişkin Duyuru [Sağlık Bakanlığı] (1)
ÜTS Tedarik Süreçleri Komisyonu 2019/08 10.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 Sürümü Yayınlandı 10.01.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)