Kamu Kurumları


KİK KİK (Kamu İhale Kurumu) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır. Destekler ve Teşvikler Devlet tarafından tıbbi cihazlara, medikal firmalara, eczanelere vb. kuruluşlara sağlanan devlet destekleri, istihdam ve teşviklerin duyurusu bu kategoride yer almaktadır. SGK SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili konular ve duyurular bu kategoride yer almaktadır. TOBB TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır. ÜTS Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir. Bu kategoride ÜTS tarafından paylaşılan son duyurular yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Bu kategoride Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son duyurular yer almaktadır. TİTCK TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır.
Konu Cevaplar Aktivite
Kamu Kurumları kategorisi hakkında 1 Şubat 9, 2017
(AB ) 2017/746 sayılı Tüzük’ün Uyumlaştırması Kapsamında Hazırlanan “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında Duyuru 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
ÜTS Tekil Takip Süreci Eğitim Duyurusu 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Tıbbi Cihaz Ürün Kayıtlarında Etiket Bilgisi Hakkında Duyuru 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Sistem İşlem Paketleri Hakkında Duyuru 20.01.2020 1 Ocak 23, 2020
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Samsun Özel Medibafra Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 15.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 16.01.2020 1 Ocak 23, 2020
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018 Yayınlanmıştır 21.01.2020 1 Ocak 21, 2020
İlaç Geri Çekme 17.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Ruhsat Sahibi Firmaların Dikkatine 17.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 20.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavını Kazanıp Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine 20.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/03 15.01.2020
SGK
1 Ocak 21, 2020
11 ve 17 Ocak 2020 SUT Değişiklik Tebliğleri İşlenmiş Güncel 2013 SUT 17.01.2020
SGK
1 Ocak 21, 2020
SUT Değişiklik Tebliği 11.01.2020
SGK
1 Ocak 21, 2020
SUT Değişiklik Tebliği 17.01.2020
SGK
1 Ocak 21, 2020
Kurumumuz İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları Ve E Rapor Hakkında Duyuru 17.01.2020 1 Ocak 21, 2020
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 13.01.2020 1 Ocak 14, 2020
Firmaların Dikkatine 08.01.2020 1 Ocak 14, 2020
2828 Sayılı Kanun Kapsamında Mülga Devlet Personel Başkanlığınca Yerleştirilen Adayların Atama İşlemleri Hakkında 10.01.2020
SGK
1 Ocak 14, 2020
2019 Ekpss/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuz Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler Ve Atama İle İlgili Duyuru 10.01.2020 1 Ocak 14, 2020
Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ek-7 1 Ocak 14, 2020
İlaç Geri Çekme 14.01.2020 1 Ocak 14, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/02 08.01.2020
SGK
1 Ocak 14, 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru 13.01.2020
SGK
1 Ocak 14, 2020
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Kurumumuza Yerleştirilen Adayların Atamalarına İlişkin Duyuru 14.01.2020
SGK
1 Ocak 14, 2020
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Eş Durumu Ve Atamalara İlişkin Duyuru 14.01.2020 1 Ocak 14, 2020
Süreli ÜTS Kapsamında Ürün Bilgileri Çalışması 2019/188 28.10.2019 1 Kasım 2, 2019