Kamu Kurumları


TSE KİK KİK (Kamu İhale Kurumu) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Bu kategoride Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son duyurular yer almaktadır. Sağlık Market Sağlık Market Uygulaması Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından hayata geçirilen bir uygulamadır. ÜTS Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir. Bu kategoride ÜTS tarafından paylaşılan son duyurular yer almaktadır. SGK SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili konular ve duyurular bu kategoride yer almaktadır. TOBB TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır. Destekler ve Teşvikler Devlet tarafından tıbbi cihazlara, medikal firmalara, eczanelere vb. kuruluşlara sağlanan devlet destekleri, istihdam ve teşviklerin duyurusu bu kategoride yer almaktadır. TİTCK TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından paylaşılan son duyurular bu kategoride yer almaktadır.
Konu Cevaplar Aktivite
Kamu Kurumları kategorisi hakkında 1 Şubat 9, 2017
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 09.07.2020 1 Temmuz 14, 2020
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri ile Bu Merkezlerden Eğitim Alacak Kişilerin Dikkatine 14.07.2020 1 Temmuz 14, 2020
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri ile Bu Merkezlerden Eğitim Alacak Kişilerin Dikkatine 22.01.2019 1 Ocak 23, 2019
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri ile Bu Merkezlerden Eğitim Alacak Kişilerin Dikkatine 19.07.2019 1 Temmuz 19, 2019
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/28 08.07.2020
SGK
1 Temmuz 14, 2020
Sağlık ve Sigorta Uygulamalarında Yapılacak Kesinti Hakkında Duyuru 10.07.2020
SGK
1 Temmuz 14, 2020
AB Projesi Kapsamında “Araç ve Sağlık Kiti Alımı” İhalesi Yayınlanmıştır 06.07.2020 1 Temmuz 7, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 02.07.2020 1 Temmuz 7, 2020
Etkin Madde Üretim Tesislerinin Dikkatine 02.07.2020 1 Temmuz 7, 2020
Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Online Eğitim Semineri 06.07.2020 1 Temmuz 7, 2020
Biyosidal Firmalarının Dikkatine 06.07.2020 1 Temmuz 7, 2020
İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini Hakkında Duyuru 06.07.2020 1 Temmuz 7, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/27 01.07.2020
SGK
1 Temmuz 7, 2020
Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Duyuru 02.07.2020
SGK
1 Temmuz 7, 2020
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Kurumumuza Yerleştirilen Adayların Atamalarına İlişkin Duyuru 03.07.2020
SGK
1 Temmuz 7, 2020
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Yedek Adaylarının Tercih Ve Atanmalarına İlişkin Duyuru 06.07.2020 1 Temmuz 7, 2020
Ürün Takip Sistemi UTS-v8.4.0 Sürümü Yayınlandı 30.06.2020 1 Haziran 30, 2020
Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Çalıştırılmak Üzere Tüm Branşlarda Uzman Tabip Görevlendirilmesi Yapılacaktır 23.06.2020 1 Haziran 30, 2020
Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavını Kazanan Yedek Aday İçin Atamaya Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler 24.06.2020 1 Haziran 30, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 24.26.2020 1 Haziran 30, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/26 24.06.2020
SGK
1 Haziran 30, 2020
2019/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 25.06.2020
SGK
1 Haziran 30, 2020
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru 26.06.2020
SGK
1 Haziran 30, 2020
11/02/2020 Tarihli ve 2019/11378 Sayılı Danıştay Kararı Hakkında Duyuru 30.06.2020
SGK
1 Haziran 30, 2020
AB Projesi kapsamında “COVID-19 Pandemi Kapsamında Hijyen ve Temizlik Malzemeleri Alımı” ihalesi yayınlanmıştır. 19.06.2020 1 Haziran 23, 2020
İlaç Geri Çekme 19.06.2020 1 Haziran 23, 2020
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine 22.06.2020 1 Haziran 23, 2020
Kozmetik Firmalarının Dikkatine 22.06.2020 1 Haziran 23, 2020
Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/25 17.06.2020
SGK
1 Haziran 23, 2020