Kamu Kurumları


Destekler ve Teşvikler SGK SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili paylaşımları bu kategoride yapıyoruz. KİK Sağlık Bakanlığı Bu kategoride Sağlık Bakanlığı’yla ilgili duyuruları ve bilgileri paylaşacağız.
Kamu Kurumları kategorisi hakkında [Kamu Kurumları] (1)
Sağlık Bakanlığında Döner Sermaye Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir 19.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Döner Sermaye Muhasebe Birimleri kurulmasına ilişkin Makam Onayı yürürlüğe girmiştir 19.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
AB Projesi kapsamında “2 Basamak Sağlık Tesisleri için Tıbbi Cihaz Alımı–Tekrar” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Medical Equipment for. the Secondary Healthcare Premises – Relaunch’’ CN and TD are published in the scope of EU Project. 18.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Duyurusu 19.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Sağlık Bakanı, Konya’da Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sorularını Yanıtladı 15.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 18.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
AB Projesi kapsamında “Aşı Alımı” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Vaccine” CN and TD are published in the scope of EU Project. 14.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı İlanı 14.03.2019 [SGK] (1)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 13.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 13.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2019 Diyaliz Eğitim Programı 13.03.20191 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ÇÖZGER) 13.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
2019/ÜTSG-04 Sayılı Tekil Takip Kapsamındaki Ürünlerin İç - Dış Barkodları Üzerinden Takip Edilebilmeleri Hakkında Duyuru 13.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
7-10 Nisan 2019 Bangladeş - Türkiye Sağlık İş Formu Hakkında Duyuru 13.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/11 13.03.2019 [SGK] (1)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 12.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
SGK MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu [SGK] (1)
Tıbbi̇ Ci̇haz Tekni̇k Servi̇s Sağlayıcılarının Ve İlgi̇li̇ Tekni̇k Personeli̇n Kaydına İli̇şki̇n 2019/1 Sayılı Genelge Hükümleri̇ni̇n Uygulanmasına İli̇şki̇n Kılavuz [Sağlık Bakanlığı] (1)
"2019/KK-1 Sayılı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihazlara Ait Belge Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru" Duyurusunda Yer Alan Bazı Hükümlere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Duyuru 2019/56 11.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 08.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 11.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 11.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Semiha Kibar Hastanesi 2019 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı 11.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/10 06.03.2019 [SGK] (1)
İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 07.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz 07.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Tüm Resmi Kurum Ve Firmaların Dikkatine 07.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine (Etik Kurul Listeleri Hakkında) 08.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)
DMO Toplantısı 01.03.2019 [Sağlık Bakanlığı] (1)